فراری

دارم فرار میکنم از خیلی چیز ها

خیلی کسا

خیلی فکرا

خیلی جاها

یه فرار خوب

یه فرار موفق

تا به خودم برسم

جنسش فرق داره ، یه جور دیگس ....

شاید یه تولد دوباره

خدایا بازم کمکم کن....

/ 2 نظر / 16 بازدید
آسمان

یک گریز دلپذیر و زیبا مثل آناگاوالدا مثل من[لبخند][گل][گل]