سلاخی میگریست ، به قناری کوچکی دل باخته بود ...

 

سلاخی می گریست

به قناری کوچکی دلباخته بود...


/ 2 نظر / 51 بازدید
لیلی سا

آخخخخخخخخخخخ...چه سخت است رسم دل دادن و گرفتن....