فریاد ، ای فریاد ! ای فریاد

خانه ام آتش گرفته ست ، آتشی بی رحم
همچنان می سوزد این آتش
نقشهایی را که من بستم به خون دل
بر سر و چشم در و دیوار
در شب رسوای بی ساحل

وای بر من ، سوزد و سوزد
غنچه هایی را که پروردم به دشواری
در دهان گود گلدانها
روزهای سخت بیماری
از فراز بامهاشان ، شاد
دشمنانم موذیانه خنده های فتحشان بر لب
بر من آتش به جان ناظر
در پناه این مشبک شب
من به هر سو می دوم ، گریان
گریان ازین بیداد
می کنم
فریاد ، ای فریاد ! ای فریاد


"مهدی اخوان ثالث"
/ 4 نظر / 21 بازدید
keyvan

::: آموزش پارکور ::: اسپایدرمن شوید و همه را مبهوت حرکات خودتان کنید آیا می خواهید از هر مانعی بپرید و عبور کنید ؟ آیا می خواهید همرو مبهوت حرکات خود کنید ؟ دوست دارید یک بدلکار حرفه ای شوید ؟ با این مجموعه همه این کارها را انجام دهید و ظرف یک مدت کوتاه حرفه ای شوید www.haraji2haraji.blogfa.com

فرزاد

سلام به روزم و مشتاق نگاهی...

لیلی سا

می کنم فریاد......ای فریاد...ای فریاد.........